Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Datum a čas

Dnes je pátek, 1. 7. 2022, 6:46:43

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 1
DNES: 16
TÝDEN: 336
CELKEM: 157118

Výroční zpráva 2016

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

OBECNÉ INFORMACE K PROVOZU ŠKOLY

 • Činnost školy probíhá v plném rozsahu, prohlášení o bezinfekčnosti se od žáků nevyžaduje
   
 • Nejsou stanovena žádná omezení počtu žáků ve třídách a v odděleních školní družiny
   
 • Škola aktualizuje kontakty na zákonné zástupce dětí a žáků
   
 • Aktuální informace škola zveřejňuje na www. stránkách a v systému Škola OnLine
   
 • Pobyt zákonných zástupců dětí a žáků a dalších osob uvnitř budovy školy je omezen. Žádáme rodiče, aby školu navštěvovali pouze výjimečně v nezbytných případech, popřípadě si předem domluvili schůzku s vyučujícím.

HYGIENA

 • Dávkovače s prostředky k dezinfekci rukou jsou umístěny u vstupu do školy, na toaletách, v učebnách a v dalších prostorách školy.
   
 • Po příchodu do školy si každý žák umyje ruce mýdlem, popřípadě provede dezinfekci rukou. Zásady důkladné hygieny rukou dodržuje po celou dobu pobytu ve škole

KROKY ŠKOLY V PŘÍPADĚ PODEZŘENÍ NA VÝSKYT NÁKAZY COVID – 19

 • Škola má povinnost předcházet vzniku a šíření infekčních nemocí, včetně covid-19. Naplňujeme ji tak, že zajistíme oddělení žáka, který vykazuje známky akutního onemocnění, od ostatních dětí a zajistíme dohled zletilé osoby. (§37 odst.3 zák. o ochraně veřejného zdraví)
   
 • Škola nemá povinnost zjišťovat u jednotlivých žáků příznaky infekčního onemocnění, ale věnuje těmto příznakům pozornost
   
 • V případě zjištění příznaků infekčního onemocnění u žáka škola informuje zákonného zástupce žáka o nutnosti bezodkladného vyzvednutí žáka ze školy a zároveň jej informuje o tom, že má telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu.
   
 • Žákovi s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel) je umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekčním onemocněním. Tuto skutečnost potvrzuje praktický lékař pro děti a dorost.

VÝSKYT ONEMOCNĚNÍ U ŽÁKA

 • Školu v případě onemocnění kontaktuje příslušná KHS. Ta provádí epidemiologické šetření a sdělí škole další pokyny, popřípadě rozhodne o protiepidemických opatřeních. V případě, že se škola dozví o výskytu onemocnění covid-19 dříve, kontaktuje zaměstnance protiepidemického odboru nebo odboru hygieny dětí a mladistvých příslušné KHS.

Zahájení školního roku 2021/2022

1.září  8,00 testování - celá škola

Testování nepodstupují děti a žáci, kteří splní podmínky stanovené pro bezinfekčnost po očkování, prodělaném onemocnění, případně doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě.

           8,15 slavnostní zahájení školního roku ( v případě příznivého počasí na zahradě školy, jinak ve třídách)

   

           8,30 - 9,00 zahájení vyučování

           ve třídách

            ŠD  vyzvednutí přihlášek,

          provoz ŠD od 2.9. 2021

   

          

2.září - třídnické práce, konec vyučování

          v 11,40.

3.září - vyučování podle rozvrhu

  ŠD a ŠJ  v provozu

6.září a 9.září testování - celá škola

Přehled základních informací k provozu školy ve školním roce 2021/2022

Manuál MŠMT

ZAKRYTÍ DÝCHACÍCH CEST
Při vstupu do budovy a ve společných prostorách je každá osoba povinna si zakrýt dýchací cesty, a to takovým ochranným prostředkem, který je uveden v aktuálně platném mimořádném opatření MZd.